A doua reuniune de lucru – VVH

A DOUA REUNIUNE DE LUCRU A PROIECTULUI
s-a desfășurat la Valencia Spania, în perioada 4-7 martie 2014.

Discuțiile s-au axat pe exemple de bună practică privind implicarea a tinerilor în actiuni de voluntariat din țările partenere , recunoasterea și validarea competențelor dobândite în timpul acestei activități, instrumente de validare care pot fi aplicate la nivel european.

Au fost lansate pagina de web a proiectului, logo proiectului și pagina de facebook VVH research group.