Interese comune pentru dezvoltarea profesională sustenabilă

SGR filiala Suceava a primit finanțare prin Programul Erasmus+, pentru proiectul de mobilități individuale K 104 – Educația adulților, cu titlul ,,INTERESE COMUNE PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ SUSTENABILĂ,, ce se va derula în perioada 23.07.2018 – 22.11.2019.

Obiectivele acestui proiect sunt:

1 Creșterea competențelor în domeniul formării continue prin dobândirea de către 5 beneficiari a unor noi metode și tehnici de învățare a adulților, prin explorarea unei varietăți de practici de învățare utilizate în spațiul european, răspunzând orientărilor educaționale internaționale de referință în domeniu;

2. Dezvoltarea în rândul a 5 beneficiari a competențelor pentru viață: lucru în echipă, comunicare directă și în rețea, managementul timpului, relaționare interpersonală,  autoevaluare și a atitudinilor necesare: respect față de sine și fata de mediu, încredere în sine, toleranță, nondiscriminare, spirit civic în vederea dezvoltării personale și profesionale necesare unei activități de calitate în cadrul organizației; 

3. Dezvoltarea în rândul beneficiarilor a valorilor europene  prin învățare nonformală, mai accesibilă, pentru o viață democratică în Europa: diversitate culturală, democrație sustenabilă, egalitate de șanse, nondiscriminare, combaterea rasismului și a atitudinilor necesare unui bun cetățean european (respect pentru persoane, spirit civic, responsabilitate, toleranță);

4. Formarea beneficiarilor pentru cercetarea spațiului geografic, natural și a valorilor culturale în vederea dezvoltării durabile.

Pentru realizarea acestor obiective, proiectul prevede participarea a 5 membri activi ai societății la 3 cursuri de formare continuă, respectiv:

1 ,,The Baltic Chain,,  organizat de  Chain   Foundation  ce se va desfășura la  Vilnius, Lituania,  în perioada 01.08.2019 – 10.08.2019; 2 beneficiari

2. ,, Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity,, în Islanda, în perioada, 22 – 28.09.2019;  1 beneficiar

3. ,,Intercultural Communication in Education,,  ce se va desfășura în Split, Croația,  în perioada 21 –25.10.2019;   2 beneficiari /formatori