DesTeVa 2014 – 2016

destination_logo_01

Strategia de dezvoltare instituțională a Societății de Geografie din România Filiala Suceava pentru perioada 2014-2018 are ca obiectiv extinderea colaborarii in plan intern si internațional cu instituții implicate in educație, printr-o abordare transsectorială, pentru creșterea calității  educației formale, nonformale informale și implicarea în viața societății civile.

file-page1

În acest sens a fost demarat și aprobat un nou proiect  cu titlul DESTEVA Destination eValidation finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +, Acțiunea K2 Parteneriate strategice în educația adulților.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani 1.09.2014-31.08.2016

și este coordonat de  Universitatea din Paderborn Germania

avînd ca parteneri :

  1. Centrul de educație a adulților OK-opintokeskus Helsinki, Finlanda
  2. ONG COPE Catania, Italia
  3. ONG Eco Communities Londra, U.K.
  4. Directia Regionala de Politici Sociale și Familiale Ankara, Turcia
  5. Fundația Pacto Empleo Valencia, Spania
  6. ONG KERIGMA Barcelos Portugalia
  7. Societatea de Geografie din Romania Filiala Suceava
  8. Societatea ALPHA VISION Varna, Bulgaria

Scopul acestui proiect este de cerceta și valoriza modalități de  recunoaștere  oficială acompetențelor dobândite prin activități de voluntariat, în mod non-formal și informal, de a crea  un instrument on-line pentru validarea competențelor dobîndite prin voluntariat .

Obiective:
– Colectarea, compararea și diseminarea de informații cu privire la diferite instrumente de calificari si competențe naționale CNC și de validare și relația lor cu calificari si competențe europene CEC ;
– Îmbunătățirea accesului la instrumente de validare pentru grupurile dezavantajate prin crearea unui site web și o carte electronică, care include informații cu privire la diferite instrumente și metodologii ;
– Creșterea gradului de conștientizare a competențelor dobândite prin voluntariat și necesitatea de aceste competențe să fie validate ;
– Crearea unui instrument on-line de validare a competențelor de voluntariat ;
– Facilitarea recunoașterii competențelor de voluntariat de către părțile interesate relevante prin implicarea acestora în cadrul unor seminarii naționale și conferințe transnaționale .
Acest parteneriat  își propune să dezvolte o metodologie de validare a diferitelor competențe dobândite prin voluntariat pentru un acces mai ușor pe piața muncii.

Grupul  țintă va fi :
– manageri, formatori, voluntari în diverse organizații
– reprezentanți ai unor instituții care pot certifica competențe dobîndite prin voluntariat
– factori de decizie de la nivel local, regional, național
– cetățeni de toate vîrstele interesați de voluntariat sau care nu au contact cu voluntariatul

În perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2014 a avut loc la Universitatea din Pateborn Germania prima reuniune de proiect.

Discuțiile purtate au vizat în principal identificarea corespondenței între instrumente de validare și cadrul național respectiv de calificare.

Acest proiect deschide o nouă perspectivă de colaborare a SGR Filiala Suceava cu societatea civilă prin promovarea voluntariatului.