Workshop international la Chisinau

Protocol de colaborare între SGR Filiala Suceava și Institutul de Științe ale Educației din Republica Moldova

In perioada 15-17 mai 2014 , o delegație a SGR Filiala Suceava a participat Workshopul Internațional ,,Educatia ecologică-imperativ al timpului prezent și viitor,, desfășurat la Chișinău. Invitația, lansată de Institutul de Științe ale Educației din Republica Moldova, este rezultatul Protocolului de colaborare intre SGR Suceava si aceasta prestigioasă instituție. Delegația a fost formată din prof. dr. Marcel Porof-Președinte al SGRSV, prof. Magda Grigoraș Vicepreședinte al SGRSV, prof.dr. Paula Radion – membri ai SGRSV.

Lucrările au fost deschise de D-na Serafima Roscovan, Specialist principal la Centrul de Excelență Didactică al Institutului de Științe ale Educației și au continuat cu intervențiile d-nei Mariana Goraș -Direcția Învățământului Preuniversitar din Ministerul Educației al Republicii Moldova, d-nul Achiri Ion conferentiar universitar șef al CED, d-nul conf. univ. dr. Vitalie Sochircă de la Facultatea de Geografie Universitatea din Chișinau, prof. Ana Gheorghiță, director al Liceului Teoretic ,,Principesa Natalia Dadaiani,, -gazda manifestării.

Activitatea ne-a oferit posibilitatea de a asista si la lecții demonstative de geografie, dirigenție, cultură civică extrem de interesante ca abordare didactică, ceea ce a îmbogățit experiența noastră . Un grup de elevi ai liceului gazdă de la profilul coregrafie, ne-au prezentat o scenetă teatralizată cu un mesaj impresionant.

A doua zi din program a fost dedicată unei excursii de studiu în partea centrală a Republicii Moldova, în cadrul căreia d-nul conf. dr. Vitalie Sochircă ne-a prezentat atât particularitățile fizico geografice ale zonei cât și aspectele culturale , istorice ale poporului moldovean.

Această participare este inceputul unei colaborări pe care o vom dezvolta prin alte activități interesante ce ne vor imbogăți reciproc experiența didactică și vor aduce calitate în educație.

Prof. Magda Grigoraș