Romania intre Occident si Orient (VI)

Simpozionul Internațional ,,ROMÂNIA ÎNTRE OCCIDENT ȘI ORIENT,, Ediția a VI a,
Secțiunea GEOGRAFIE ; Secțiunea ȘTIINȚE-TEHNOLOGII
Fălticeni, 2 aprilie 2016

COMITETUL DE COORDONARE COMITETUL DE ORGANIZARE
Prof.univ. dr. Mihai Ielenicz, Universitatea București,președinte SGR
Prof.dr.Steluta Dan, Inspector General MEN – specialitatea geografie
Prof. dr. Octavian Mîndruț, Institutul de Științe ale Educației, București
Conf.univ.dr. Viorel Chiriță , Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Istorie și Geografie
Lect. univ. dr. Vasile Budui, Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava
Prof. Gheorghe Lazăr, Inspector Școlar General, I.S.J. Suceava
Prof. Gabriela Scutaru, Inspector General Adjunct, I.S.J. Suceava
Prof. Cristian Cuciureanu, Inspector General Adjunct, I.S.J. Suceava
Prof. dr. Bogdan Nistor, inspector școlar ISJ Suceava
Prof. Maria Pentilescu, inspector școlar ISJ Suceava
Prof. ing. Claudia Suseanu, director, Colegiul Tehnic,, Mihai Băcescu”
Fălticeni
Prof. Silvia Chirilă, director adj., Colegiul Tehnic ,, Mihai Băcescu”
Fălticeni
Prof. dr. ing. Mariana Țuca , director adj., Colegiul Tehnic ,, Mihai
Băcescu” Fălticeni
Prof. dr. Marcel Porof, preşedinte SGR-Filiala Suceava
Prof. Magdalena Grigoraş, vicepreşedinte SGR-Filiala Suceava
Prof. dr. Cocerhan Constantin , secretar SGR-Filiala Suceava
Prof. dr. Mihaela Jarcău, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni
Prof. documentarist Mattylena Boicu, Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni

Mai multe detalii gasiti in SIMPOZION_SGRSV_2016.