Plan de Activitate 2012 – 2013

header-sgrsuceava

PLAN DE ACTIVITATE
PE ANUL 2012/2013

1. Valorificarea preocupărilor ştiinţifice în activitatea didactică. Editatea revistei de specialitate “Orizonturi sucevene “, editia a V-a

 • Publicarea articolelor de specialitate și metodice. Trimiterea articolelor – Termen limita 30.05.2013
 • Publicare – 1.09.2013
 • Răspunde: Prof. dr. Cocerhan Constantin
 • Secretar SGR SV

2. Dezvoltarea colaborării şi comunicării între membrii societăţii

 • Comunicarea pe internet a tuturor informațiilor de specialitate și utilitate didactică către membrii SGR SV – Anul şcolar 2012-2013
 • Răspunde: Prof. Magda Grigoraș
 • Vicepreședinte SGR SV

3. Sprijinirea olimpiadelor şcolare de specialitate (etapa judeţeană şi etapa naţională) şi a concursurilor şcolare în care este implicată geografia (Sesiunea anuală de comunicări a elevilor şi Concursul interdisciplinar “Ştiinţele Pământului”).

 • Concursuri şcolare de geografie (proba teoretică, proba practică, activităţi aplicative în teren) – etapa judeţeană şi naţională.
 • Etapa internaţională de geografie pentru grupa 16-20 de ani
 • Olimpiada Internaţională “Ştiinţele Pământului”
 • Suceava faza judeteana
 • Anul scolar 2012/2013
 • Răspunde: Prof. dr. Porof Marcel
 • Președinte SGR SV

4. Valorificarea preocupărilor ştiintifice la nivel naţional şi internaţional

 • Simpozionul Internațional ”România între occident si orient” editia a IV-a
 • Repere geografie, istorice si culturale Falticeni, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bacescu,, Falticeni 12 Mai 2013
 • Răspunde: Prof. Magda Grigoras
 • Prof.dr. Paula Radion

5. Conferința Internațională de Didactică a Geografiei, Cluj Napoca Cluj Napoca 4.11.2012

 • Răspunde: Prof. Magda Grigoraș

6. Participare la Conferința Anuală a Societății de Geografie din România, Timișoara Mai 2013

 • Răspunde: Prof. dr. Porof Marcel

7. Aplicatie practică

 • Pastrarea echilibrului natural, conservarea elementelor de relief, floră și faună Maramureș și Apuseni Iunie 2013 Răspunde: Prof. dr. Cocerhan Constantin
 • Secretar SGR SV

8. Dezvoltarea colaborării în plan ştiintific intre ONG, instituţii de învăţământ, comunitatea locală, instituţii europene

 • Activităţi în cadrul Proiectului Grundtvig Agri-space approaches to urban agriculture, de parteneriat la nivel european
 • Reuniuni de proiect in Lituania si la Fălticeni 2012-2013
 • Răspunde: Prof. Magda Grigoraș

9. Educarea tinerilor în spiritual acțiunilor de voluntariat și responsabilizare socială

 • Activități in cadrul Proiectului SOCIETAL cofinanțat din fonduri europene POSDRU, derulat de ONG REPER 21 în parteneriat cu
 • ANPCDEFP – www.societal.ro Fălticeni, Miercurea Ciuc 2013
 • Răspunde : Prof.Dr. Paula Radion

Data: 1 septembrie 2012

Preşedinte Societatea de Geografie din România – Filiala Suceava
Prof. dr. Porof Marcel

Secretar Societatea de Geografie din România – Filiala Suceava
Prof. dr. Cocerhan Constantin