Programa

mects-header

PROGRAMA CONCURSULUI NAŢIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”

1. CLASA a V-a: Geografie generală – Competenţe specifice

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor geografici în limbi străine
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe în domeniul geografiei, pentru înţelegerea şi descrierea caracteristicilor planetei ca întreg
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene şi procese observabile
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al planetei
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg şi ale orizontului local
3.5. Explicarea legăturilor dintre realitatea observată şi fenomene din domeniul ştiinţelor naturii
3.6. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport cartografic
4.2. Utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic pentru om şi societate
6.2. Explicarea diversităţii naturale şi umane a lumii realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3. Identificarea reperelor observabile de timp
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şiproceselor după un algoritm dat
7.7.Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile geografice solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
7.9. Reprezentarea prin desen schematic a elementelor şi fenomenelor învăţate
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau îndepărtat

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a V-a, aprobată prin OMEC 5097/2009. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport cu etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

Etapa pe şcoală / locală (ianuarie/februarie 2014):

 • Pământul ca planetă: Pământul – corp cosmic; Reprezentarea suprafeţei Pământului; Harta geografică; Reprezentarea orizontului local; Globul geografic şi planiglobul.
 • Relieful Pământului: Relieful – caracteristici generale; Forme majore ale reliefului terestru; Relieful major al continentelor; Relieful orizontului local; Bazine oceanice şi continente; Ţărmurile: golfuri, insule şi peninsule;
 • Atmosfera – caracteristici generale : Temperatura aerului şi precipitaţiile; Vremea şi clima orizontului local şi apropiat; Presiunea aerului şi vânturile; Zonele climatice ale globului; Fenomene climatice deosebite.

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (29 martie 2014):

 • Pământul ca planetă: Pământul – corp cosmic; Reprezentarea suprafeţei Pământului; Harta geografică; Reprezentarea orizontului local; Globul geografic şi planiglobul.
 • Relieful Pământului: Relieful – caracteristici generale; Forme majore ale reliefului terestru; Relieful major al continentelor; Bazine oceanice şi continente; Ţărmurile: golfuri, insule şi peninsule.
 • Atmosfera – caracteristici generale : Temperatura aerului şi precipitaţiile; Vremea şi clima orizontului local şi apropiat; Presiunea aerului şi vânturile; Zonele climatice ale globului ; Fenomene climatice deosebite.
 • Hidrosfera : caracteristici generale; Oceanele şi mările.

Etapa naţională (26 aprilie 2014):

 • Pământul ca planetă: Pământul – corp cosmic; Reprezentarea suprafeţei Pământului; Harta geografică; Reprezentarea orizontului local; Globul geografic şi planiglobul
 • Relieful Pământului: Relieful – caracteristici generale; Forme majore ale reliefului terestru; Relieful major al continentelor; Relieful orizontului local ; Bazine oceanice şi continente; Ţărmurile: golfuri, insule şi peninsule;
 • Atmosfera – caracteristici generale : Temperatura aerului şi precipitaţiile; Vremea şi clima orizontului local şi apropiat; Presiunea aerului şi vânturile; Zonele climatice ale globului ; Fenomene climatice deosebite. Hidrosfera : caracteristici generale; Oceanele şi mările; Bazinul Mării Mediterane ; Râuri şi lacuri; Gheţarii;

2. CLASA a VI-a: Geografia Europei – Competenţe specifice

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici
2.1. Identificarea denumirilor şi termenilor din geografia Europei în limbi străine
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi a termenilor geografici din limbile străine europene
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice europene
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor naturale şi umane specifice geografiei Europei
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale Europei, ale regiunilor şi ale ţărilor sale
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale mediului european
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe un suport cartografic
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea corectă a semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a Europei
4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în localizarea elementelor şi fenomenelor pe continentul european
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la Europa, în baze de date accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic european pentru om şi societatea continentului nostru
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3. Utilizarea reperelor convenţionale de timp
7.4. Prelucrarea informaţiei: completarea unui tabel cu date extrase din alte surse, analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple etc.
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic
7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană observată (direct sau indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic european

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a VI-a, aprobată prin OMEC 5097/2009. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport cu etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

Etapa pe şcoală / locală (ianuarie/februarie 2014)

 • Europa – caracterizare generală: Poziţia geografică, limitele, ţărmurile, întinderea; Relief – caracteristici generale, unităţi majore; Climă ; Ape;Vegetaţie, faună, soluri ; Populaţia ; Aşezări umane.
 • Harta politică; Resurse naturale; Activităţi economice (agricultură, industrie, transporturi, turism)
 • Europa – regiuni şi ţări (caracteristici generale): Diferenţieri geografice regionale.
 • UE- Diferenţieri naturale şi socio – economice

Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti (29 martie 2014):

 • Europa – caracterizare generală: Poziţia geografică, limitele, ţărmurile, întinderea; Relief – caracteristici generale, unităţi majore; Climă ; Ape;Vegetaţie, faună, soluri ; Populaţia ; Aşezări umane.
 • Harta politică; Resurse naturale;Activităţi economice (agricultură, industrie, transporturi, turism)
 • Europa – regiuni şi ţări (caracteristici generale): Diferenţieri geografice regionale. UE – Diferenţieri naturale şi socio-economice
 • Europa centrală: specificul geografic şi statele: Germania, Ungaria, România, Republica Moldova
 • alte state: Austria, Elveţia, Polonia, Cehia, Slovacia
 • Etapa naţională (27 aprilie 2013):
 • Europa – caracterizare generală: Poziţia geografică, limitele, ţărmurile, întinderea; Relief – caracteristici generale, unităţi majore; Climă; Ape;Vegetaţie, faună, soluri; Populaţia ; Aşezări umane.
 • Harta politică; Resurse naturale; Activităţi economice (agricultură, industrie, transporturi, turism)
 • Europa – regiuni şi ţări (caracteristici generale): Diferenţieri geografice regionale. UE – Diferenţieri naturale şi socio – economice
 • Europa centrală: specificul geografic şi statele: Germania, Ungaria, România, Republica Moldova;
 • alte state: Austria, Elveţia, Polonia, Cehia, Slovacia
 • Europa de sud (mediteraneană): specificul geografic şi statele: Italia, Spania, Portugalia, Grecia;
 • alte state: Bulgaria, Serbia, Albania, Macedonia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Croaţia, Slovenia

3. CLASA a VII-a: Geografia continentelor extraeuropene – Competenţe specifice

1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
1.4. Construirea unui text coerent utilizând termeni geografici
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în limbi străine
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici din limbi străine
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice a continentelor extraeuropene
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora
3.4. Analiza comparativa a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări si deosebiri
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale continentelor şi ţărilor extraeuropene
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a continentelor extraeuropene
4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în localizarea elementelor şi fenomenelor pe continentele extraeuropene
4.6. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele extraeuropene, la regiunile şi la ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic din continentele extraeuropene pentru om şisocietate
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a continentelor extraeuropene realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple.
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect)
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente fenomene şi procese ale mediului geografic
7.8. Analizarea unor elemente din realitatea continentelor şi ţărilor extraeuropene observată (direct sau indirect)
8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului geografic extraeuropean

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a VII-a, aprobată prin OMEC 5097/2009. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport cu etapele desfăşurării acesteia.

Ele sunt repartizate astfel:

Etapa pe şcoală / locală (ianuarie/februarie 2014)

 • ASIA -Caracteristici generale: Poziţia geografică, limitele, întinderea; Relief ; Climă; Ape ;
 • Vegetaţie, faună, soluri; Populaţie şi aşezări umane; Harta politică; Resursele naturale şi economice; Ţărmuri, insule şi peninsule, golfuri;
 • Unităţi majore de relief;Zone şi tipuri de climă ; Lacuri şi mări;Zone biogeografice;
 • Aşezări rurale şi urbane;Tipuri de state; Resursele energetice
 • Regiuni şi ţări
 • Asia de Vest şi Sud-Vest (Orientul Apropiat şi Mijlociu): elemente specifice
 • statele: Israel, Turcia.
 • alte state: Arabia Saudită, Iran
 • Asia de Sud – caracteristici
 • India
 • Asia de Est şi de Sud-Est – caracteristici generale
 • China, Japonia
 • Indonezia

Etapa judeţeană / municipiul Bucureşti(29 martie 2014)

 • ASIA – Caracteristici generale: Poziţia geografică, limitele, întinderea; Relief ; Climă; Ape ;
 • Vegetaţie, faună, soluri; Populaţie şi aşezări umane; Harta politică; Resursele naturale şi economice; Ţărmuri, insule şi peninsule, golfuri;Unităţi majore de relief;
 • Zone şi tipuri de climă ; Lacuri şi mări;Zone biogeografice;
 • Aşezări rurale şi urbane;Tipuri de state; Resursele energetice.
 • Regiuni şi ţări
 • Asia de Vest şi Sud-Vest (Orientul Apropiat şi
 • Mijlociu): elemente specifice
 • statele: Israel, Turcia.
 • alte state: Arabia Saudită, Iran
 • Asia de Sud – caracteristici
 • India
 • Asia de Est şi de Sud-Est – caracteristici generale
 • China, Japonia
 • Indonezia
 • AFRICA- Caracteristici generale: Poziţie geografică, limite şi întindere;Caracteristici fizico-geografice (relief, climă, ape, vegetaţie, faună); Populaţie. Aşezări umane;Resurse naturale. Economia; Harta politică; Ţărmuri, insule, peninsule, golfuri; Diferenţieri fizico – geografice; Deosebiri teritoriale demografice şi economice; Republica Africa de Sud şi Egipt.

Etapa naţională (26 aprilie 2014):

 • ASIA – Caracteristici generale: Poziţia geografică, limitele, întinderea; Relief;Climă; Ape;
 • Vegetaţie, faună, soluri; Populaţie şi aşezări umane; Harta politică; Resursele naturale şi economice; Ţărmuri, insule şi peninsule, golfuri;Unităţi majore de relief;Zone şi tipuri de climă; Lacuri şi mări;Zone biogeografice;
 • Aşezări rurale şi urbane;Tipuri de state; Resursele energetice.
 • Regiuni şi ţări
 • Asia de Vest şi Sud-Vest (Orientul Apropiat şi Mijlociu): elemente specifice
 • statele: Israel, Turcia.
 • alte state: Arabia Saudită, Iran
 • Asia de Sud – caracteristici
 • India
 • Asia de Est şi de Sud-Est – caracteristici generale
 • China, Japonia
 • Indonezia
 • AFRICA – Caracteristici generale: Poziţie geografică, limite şi întindere;Caracteristici fizico-geografice (relief, climă, ape, vegetaţie, faună);Populaţie. Aşezări umane;Resurse naturale. Economia; Harta politică; Ţărmuri, insule, peninsule, golfuri;Diferenţieri fizico – geografice; Deosebiri teritoriale demografice şi economice;Republica Africa de Sud şi Egipt.
 • AMERICA: Poziţie geografică, limite şi întindere; Ţărmuri, insule, peninsule, golfuri; Caracteristici fizico-geografice (relief, climă, ape, vegetaţie, faună);
 • Populaţie şi aşezările umane; Harta politică; Resurse naturale. Economia. Deosebiri demografice şi economice teritoriale.