Simpozion – Editia a Va

Comunicat de presă,

Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni și Societatea de Geografie din România Filiala Suceava, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Suceava și Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava Facultatea de Istorie și Geografie, a organizat în data de 1 noiembrie 2014, a Va ediție a Simpozionului Internațional “ROMÂNIA INTRE OCCIDENT ȘI ORIENT”

Activitatea a fost organizată pe 3 secțiuni: Geografie umană, Didactica geografiei – Demersuri didactice inovative; Istorie- România în relaţiile internaţionale. Primul Război Mondial. Cercetări de istorie orală a comunităţilor locale; Ştiinţe – Tehnologii. Demersuri didactice inovative cu caracter interdisciplinar. La acest eveniment științific au participat 126 de cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, studenți și voluntari ai SGR Filiala Suceava.

Lucrările au fost deschise de prof. Claudia Suseanu Director al Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni iar în calitate de invitați de onoare au participat:
Prof. dr. Cătălin Coman, Primar al Municipiului Fălticeni, Prof. dr. Steluța Dan, Inspector General M.E.N. Specialitatea Geografie, Vicepreșdinte al Societății de Geografie din România, Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, Universitatea București, Președinte al Societății de Geografie din România, Prof. univ. dr. Octavian Mândruț, Institutul de Științe ale Educației București, Prof. dr. Costin Diaconescu Director al Editurii CDPress Bucuești, Conf. Univ. dr. Florin Pintescu Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Specialist Principal, Metodist Serafima Roșcovan, Centrul de Excelență Didactică ISE, Institutul de Ştiințe ale Educaţiei, Chişinău Republica Moldova, Prof. Gabriela Scutaru, Inspector Școlar General Adjunct, I.S.J. Suceava și prof. Anișor Vasiliu, inspector școlar pentru disciplinele Istorie și Geografie I.Ș.J. Suceava.

Această amplă activitate și-a propus și a reușit să pună în valoare preocupările științifice ale cadrelor didactice, să creeze cadrul unui schimb de experiență eficient, să promoveze exemple de bună practică din activitatea didactică și să creeze o punte de legătură și colaborare între mediul preuniversitar și universitar pentru a realiza calitate în educație.

Prof. Magdalena Grigoraș
Vicepreședinte al Societății de Geografie din România Filiala Suceava

Simpozionul International “Romania intre Occident si Orient” – Monitorul de Suceava