Plan de Activiate 2014 – 2015

header-sgrsuceava

PLAN DE ACTIVITATE
PE ANUL 2014 / 2015

1. Valorificarea preocupărilor ştiinţifice în activitatea didactică

 • Editatea revistei de specialitate “Orizonturi sucevene” editia a VIa
 • Publicarea articolelor de specialitate si metodice
 • Trimiterea articolelor, termen limita 30.07.2014
 • Publicare: 1.09.2014
 • Raspunde: Prof. Dr.Cocerhan Constantin Secretar SGR SV

2. Dezvoltarea colaborării şi comunicării între membrii societăţii

 • Comunicarea pe internet a tuturor infomatilor de specialitate si utilitate didactică catre membrii SGR SV Informaţii curente
 • Anul şcolar 2014-2015
 • Raspunde: Prof. Dr. Constantin Cocerhan Secretar SGR SV

3. Sprijinirea olimpiadelor şcolare de specialitate (etapa judeţeană şi etapa naţională) şi a concursurilor şcolare în care este implicată geografia (Sesiunea anuală de comunicări a elevilor şi Concursul interdisciplinar “Ştiinţele Pământului”)

 • Concursuri şcolare de geografie (proba teoretică, proba practică, activităţi aplicative în teren) – etapa judeţeană şi naţională
 • Suceava – faza județeană
 • Olimpiada Internaţională “Ştiinţele Pământului”
 • Suceava – faza județeană
 • Concursul de Comunicări Științifice ale elevilor din Învățământul Liceal
 • Fălticeni – Faza Națională
 • Raspunde: Constantin Cocerhan – secretar SGR SV si Prof. Magda Grigoraș – vicepreședinte SGR SV
 • Clasele 8-12

4. Valorificarea preocupărilor ştiintifice la nivel naţional şi internaţional

 • Simpozionul Internațional “România intre Occident și Orient” editia a Va
 • Repere geografie, istorice și culturale
 • Falticeni, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bacescu,, Falticeni
 • 1 Noiembrie 2014
 • Raspunde: Prof. Magda Grigoras si Prof.dr. Paula Radion

5. Conferința Internațională de Didactică a Geografiei, Cluj Napoca

 • Cluj Napoca
 • Octombrie 2014
 • Raspunde: Prof. Magda Grigoraș

6. Participare la Conferința Anuală a Sociatății de Geografie din România

 • Craiova-Calafat
 • Mai 2015
 • Raspunde: Prof. Dr. Porof Marcel

7. Dezvoltarea colaborării în plan ştiintific intre ONG, instituţii de învăţământ, comunitatea locală, instituţii europene

 • Activităţi în cadrul Proiectului Grundtvig ,,Volunteering Validation Highway, de parteneriat la nivel european (Reuniuni de proiect in Portugalia, România, Finlanda)
 • Activităţi în cadrul Proiectului de Parteneriat strategic Educația Adulților ERASMUS +,,Destination e Validation,, de parteneriat la nivel european (Reuniune de proiect in Germania)
 • Fălticeni
 • Raspunde: Prof. Magda Grigoraș

8. Educarea tinerilor în spiritual acțiunilor de voluntariat și responsabilizare socială

 • Activități in cadrul Proiectului Grundtvig
 • Fălticeni
 • Perioada 2014
 • Raspunde: Prof. Dr. Paula Radion
 • Voluntari SGRSV

Data: 1 septembrie 2014

Preşedinte Societatea de Geografie din România – Filiala Suceava
Prof. dr. Porof Marcel

Secretar Societatea de Geografie din România – Filiala Suceava
Prof. dr. Cocerhan Constantin