Formular de Adeziune

FORMULAR DE ADEZIUNE

Catre Societatea de Geografie din Romania Filiala Suceava

Subsemnatul *, domiciliat in *, strada , numarul , bloc , etaj , apartament , telefon *, fax , e-mail *, legitimat cu BI/CI seria *, numarul *, eliberat de *, CNP *, de profesie angajat al , sector (public sau privat) , in functia de .

Am luat la cunostinta prevederile Actului Constitutiv si ale Statutului Societatii de Geografie din Romania, pe care le accept.

Ma angajez sa achit cotizatia anuala, stabilita de Adunarea Generala.

Doresc, prin prezenta, sa fiu acceptat ca membru al Societatii de Geografie din Romania.

Mentionez ca am fost/sunt membru al urmatoarelor asociatii cu profil geografic:
Ma angajez sa comunic modificarile care vor surveni in datele comunicate. Doresc ca Societatea de Geografie din Romania sa comunice cu mine prin fax/e-mail

*

Certific faptul că toate informaţile furnizate în acest formular sunt complete şi corecte. Atest faptul că am completat acest formular în cunoştinţă de cauză, am citit şi înţeles informaţile furnizate şi sunt de acord cu prevederile incluse în acest formular.